Privacybeleid

Franken Beveiligingstechniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Franken Beveiligingstechniek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Franken Beveiligingstechniek verstrekt. Franken Beveiligingstechniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Franken Beveiligingstechniek gegevens nodig heeft:

Franken Beveiligingstechniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Franken Beveiligingstechniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Franken Beveiligingstechniek gegevens bewaart:

Franken Beveiligingstechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Franken Beveiligingstechniek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van Franken Beveiligingstechniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Franken Beveiligingstechniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@frankenbeveiliging.nl . Franken Beveiligingstechniek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Franken Beveiligingstechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Franken Beveiligingstechniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Franken Beveiligingstechniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Franken Beveiligingstechniek op via info@frankenbeveiliging.nl . www.frankenbeveiliging.nl is een website van Franken Beveiligingstechniek. Franken Beveiligingstechniek is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Hoofdweg 72 9628 CR Siddeburen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 

02097986

Telefoon:

0598 – 724 124

Mobiel: +31646046216

E-mailadres:

info@frankenbeveiliging.nl